“No man is an island entire of itself” — John Donne, 1624 “Хэн ч бусдаас тусдаа өөрийн арал биш”. Энэ гайхалтай үгийг …

Бусад нийтлэлүүд

Залуусын идэвх оролцоог утга учиртай болгохын төлөө зүрх шулуудлаа

2021 ©︎ Өглөө